Aradığınızı yazın ve aramaya başlamak için enter tuşuna basın!

Wemod Store Türkiye'nin En Büyük Hile Mağazası - Logo

İptal ve İade

İptal ve İade Şartları 

Kullanıcıların, bu web sitesinden satın aldıkları ürün ve hizmetler tüketici/kullanıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olup bu tür satışların Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Mevzuat ve bu konuda geçerli uluslar arası sözleşmeler kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Buna göre kullanıcıların bu site üzerinden yaptığı alış verişlere konu ürün ve hizmetler kullanıcıya teslim edilmekle tüketilmiş sayılır ve iade yahut değiştirme talebine konu edilemez. Kullanıcı/tüketiciler bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Wemod sitesinden kullanıcı/tüketiciler tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kullanıcı/tüketici hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan  Wemod  sorumlu değildir.  Wemod  tarafından sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle  Wemod  tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır. Kullanıcılar işbu sitenin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beyan edilen bu durumu bilir ve aksi yönde bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler. 

Wemod  tarafından sunulan .  Wemod   hizmetleri ve bununla bağlantılı her türlü hizmet kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşulların aykırılık niteliğinde değerlendirilecek her hangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili hizmetin doğrudan veya dolayı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağını, telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Bu durumda kullanıcı sisteme, sunulan hizmete, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

Wemod   tarafından tüketiciye, tüketici tarafından bu site üzerinden yapılan satın almalar neticesinde, tüketici lehine hiçbir şekilde kazanılmış hak vasfı arz etmeyecek şekilde, tek taraflı, ihtiyari ve dönemsel olarak, ek bir ücret ödenmeksizin ve bu sitede sunulan hizmetler kapsamında kullanmak üzere verilen bonusların azami kullanım süresi teslim anından itibaren 3 aydır. Tüketici mezkur bonusları, bunların kendisine teslim ediliş (e-mail ile veya ilgili kullanıcı hesaplarına her türlü elektronik transfer yöntemleri dahil olmak üzere) tarihinden itibaren azami 3 aylık süre içerisinde kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bonuslar süre sonunda sistemsel olarak iptal edilecek olup bu süreden sonra ilgili tüketici aynı bonusların kullandırılmasına dair bir talep hakkınız haiz değildir. 

Wemod  tarafından sunulan hizmetlerden biri olan oyunların kayıt ve şartları dışında yapılan altın alışverişi, güç artırıcı öğeler veya illegal kanallar kanalıyla yapılan diğer eylemler, hesabın kapatılmasına yol açabilir böyle bir durumun ortaya çıkması iade hakkı doğurmaz. 

Wemod  tarafından sunulan hizmetlerin varsa süreleri, yoksa ihtiyari olarak azami sürenin 7 gün kabul edilmesi şartı ile alınan mâl ve hizmetlerin belirtilen süreler içerisinde sağlanamaması / eksik sağlanması durumunda ödeme yapanın iade talep hakkı saklıdır. Bu gibi durumlarda karar verici taraf Wemod'tur. Wemod'in aldığı karar; varsa aracı ve ödeme yapan tarafından peşinen kabul edilir.

Ayıplı/Kusurlu Mal Kapsam Dışı Durumlar

Sitemizde yer alan ürünler yazılım ürünleri olduğundan karşılaşılabilecek durumlar bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterebilir.

Her müşterinin bilgisayarında farklı programlar/yazılımlar bulunduğundan , bilgisayarınızda yer alan herhangi bir programın sitemizden satın aldığınız yazılıma etki etmesi bilgisayara özel olan bir durumdur.

Sitemizde yer alan ürünler temiz windows kurulumu yapılmış ve ekstra yazılım/program yüklenmemiş bilgisayarlarda test edilmektedir.

Satın aldığınız ürünün bilgisayarınıza özel hatalar vermesi/çalışmaması durumunda ürünün çalışabilmesi için bilgisayarınıza temiz windows kurulumu (format) yapmanız gerekir.

Sitemizde yer alan ürünün ayıplı mal kapsamına girebilmesi için tüm kullanıcılarda aynı hatayı vermesi gerekir , kişiye özel hatalar o kişinin bilgisayarının hatalarıdır.

Satın aldığınız ürünün sadece sizin bilgisayarınıza özel hatalar vermesi durumunda ürün ayıplı/kusurlu mal kapsamına girmemektedir.

Ayıplı/Kusurlu Mal Kapsamı

Satın aldığınız üründen kaynaklanan ve tüm müşterilerde aynı probleme sebep olan durumlarda ürün ayıplı mal kapsamına girmektedir.

Ürünün süresi boyunca kısmen yada tamamen hizmet verememesi, kalan sürelerin telafi edilemez durumda olması şartıyla ürün bedelini yada kalan süre bedelini iade başvurusunu  ürün tedarikçisine sunmaktayız. Tedarikçinin iadenizi olumlu sonuçlandırması şartıyla iadeniz tarafınıza yapılır. Firmamız ürünün ana tedarikçisi olmadığı için tek başına iade başvurularını olumlu yanıtlama hakkına sahip değildir.